ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

ЗАСТРАХОВКА НА ВЗЕМАНИЯ

ЗАСТРАХОВКА НА ВЗЕМАНИЯ

Застрахова се риска от финансови загуби и/или допълнителни разноски във връзка с отсрочване на плащания по посочен в застрахователната полица договор (гаранция). Тази застраховка може да бъде сключена както за вътрешен пазар, така и за експорт. По нея са покрити забавяне на плащания и неплатежоспособност на длъжника /несъстоятелност, ликвидация/.

    За да попучите оферта, моля попълнете полетата. Ще се свържем с Вас максимално бързо.

    ИЗБЕРЕТЕ ЗАСТРАХОВКА, ЗА КОЯТО ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОФЕРТА. (задължително)
    ФИНАНСОВИОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИБАНКОВИ ГАРАНЦИИВЗЕМАНИЯЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИДРУГИ