ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

3АСТРАХОВКА „ЖИВОТНИ“

ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТНИ“

Застраховат се едри рогати животни (говеда и биволи), еднокопитни животни (коне, катъри, мулета и магарета), овце и кози, свине за разплод (свине майки и нерези), подрастващи прасета и свине, птици – подрастващи пилета, кокошки носачки, бройлери, гъски и патици, отглеждани във ферми за интензивно птицевъдство, кошери с пчели.

Покрити рискове – Смърт и клане (убиване) по необходимост, настъпили вследствие на:

  • Пожар – за пожарообезопасени обекти;
  • Природни бедствия – буря, проливен дъжд, наводнение, градушка и удар от мълния;
  • Злополука – обгаряне или убиване от взрив, нападение от диви животни, инцидент с МПС и удар от електрически ток;
  • Заразни болести или мерки за борба с тях: бруцелоза, червенка, шап, бяс, антракс, устрел, туберкулоза, сап и мит; туберкулоза, псевдочума, левкоза, пастьорелоза (холера), марекова болест и шарко-дифтерит; нозематоза, акароза и американски гнилец – при кошери с пчели;

Незаразни и паразитни болести.

    За да попучите оферта, моля попълнете полетата. Ще се свържем с Вас максимално бързо.