ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

ПЛОДОДАВАЩИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

ПЛОДОДАВАЩИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

Застраховат се трайни насаждения в периода на експлоатация. Възстановяват се разходите за създаване на насаждението и неговото отглеждане в периода до встъпване в експлоатация, намалени с амортизационните отчисления за годините на плододаване до годината на сключване на застраховката включително.

Покрити рискове – Градушка, буря, пожар, измръзване, снеголом.

    За да попучите оферта, моля попълнете полетата. Ще се свържем с Вас максимално бързо.