ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТ

ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТ

Отговорността на Застрахования в качеството му на собственик, наемател или арендатор на хотел и/или ресторант,  за имуществени и неимуществени вреди, причинени на гости, клиенти и посетители.

    За да попучите оферта, моля попълнете полетата. Ще се свържем с Вас максимално бързо.

    ИЗБЕРЕТЕ ЗАСТРАХОВКА, ЗА КОЯТО ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОФЕРТА. (задължително)
    КИБЕР ОТГОВОРНОСТОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧАОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРАПРИТЕЖАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОРЪЖИЕПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТДРУГИ