ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Тази застраховка покрива професионалната отговорност на лица, упражняващи професия, за която имат необходимата правоспособност.

Застраховат се следните професии:

 • лекари и друг медицински персонал;
 • нотариуси и адвокати;
 • счетоводители и одитори;
 • лица, правоспособни да изпълняват дейности по кадастъра;
 • строителни надзорници по чл. 171 на Закона за устройство на територията;
 • застрахователни брокери.
 • Отговорност на туроператора
 •  
  • За да попучите оферта, моля попълнете полетата. Ще се свържем с Вас максимално бързо.

   ИЗБЕРЕТЕ ЗАСТРАХОВКА, ЗА КОЯТО ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОФЕРТА. (задължително)
   КИБЕР ОТГОВОРНОСТОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧАОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРАПРИТЕЖАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОРЪЖИЕПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТДРУГИ