ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

ПРИТЕЖАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОРЪЖИЕ

ПРИТЕЖАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОРЪЖИЕ

Обект на застраховката е гражданската отговорност при притежаване и ползване на огнестрелно оръжие от представители на юридически лица и еднолични търговци при осъществяване на охранителна дейност, от физически лица за самоотбрана или при ловуване, за възникнали искове за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица при или по повод ползването на огнестрелно оръжие, съгласно действащото законодателство.

    За да попучите оферта, моля попълнете полетата. Ще се свържем с Вас максимално бързо.

    ИЗБЕРЕТЕ ЗАСТРАХОВКА, ЗА КОЯТО ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОФЕРТА. (задължително)
    КИБЕР ОТГОВОРНОСТОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧАОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРАПРИТЕЖАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОРЪЖИЕПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТДРУГИ