ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

 

ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

При тази застраховка покрива щети на застрахования до размера на договорените лимити за сумите, които той е длъжен да заплати съгласно действащото законодателство за виновно причинените (в границите на договорената територия на валидност) имуществени и неимуществени вреди на трети лица или на негови работници и служители, настъпили през периода на застраховката.

 

Покритието е конкретизирано в следните клаузи:

 • Отговорност на работодателя
 • Отговорност за дейността
 • Отговорност за инцидентно замърсяване
 • Отговорност на наемателя спрямо наемодателя
 • Отговорност на продукта
 • Отговорност на ръководители и длъжностни лица

  За да попучите оферта, моля попълнете полетата. Ще се свържем с Вас максимално бързо.

  ИЗБЕРЕТЕ ЗАСТРАХОВКА, ЗА КОЯТО ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОФЕРТА. (задължително)
  КИБЕР ОТГОВОРНОСТОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧАОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРАПРИТЕЖАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОРЪЖИЕПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТДРУГИ