ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

ИМУЩЕСТВЕНИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ

Застраховката осигурява застрахователна защита на недвижимо и движимото имущество на физически и юридически лица, собствено или наето, както и отговорността им за нанесени щети на трети лица във връзка с обитаването на даден имот.

ЗАСТРАХОВКИ НА ИМУЩЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАСТРАХОВКА НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РИСКОВЕ

    За да попучите оферта, моля попълнете полетата. Ще се свържем с Вас максимално бързо.

    ИЗБЕРЕТЕ ЗАСТРАХОВКА, ЗА КОЯТО ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОФЕРТА. (задължително)
    ИМУЩЕСТВЕНАЗАСТРАХОВКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦАЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИСТРИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РИСКОВЕДРУГИ