ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

ЗА НАС

ЗА КОМПАНИЯТА

Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани ООД е нов брокер с иновативни и прогресивни решения в областта на застраховането. Професионалната квалификация и дългият опит на нашия екип в застрахователните и финансови услуги ни прави конкурентни на българския пазар и ни позволява да даваме задълбочени оферти. Ние работим с най- добрите застрахователни компании в България при най- добрите условия за вас – нашите клиенти.

Застрахователен брокер Би Ай Джи Къмпани ООД е регистрирана в Комисията за финансов надзор с Удостоверение № 415-3Б/08.04.2014 г., а от 2017 под номер BIC00003 сме вписани като Кредитен посредник в регистъра по чл. 51 от  Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Администратор на лични данни с решение 402960/18.06.2014 г.

Ние вярваме, че потребителят на застрахователни и финасови услуги трябва да бъде по- добре информиран за всички продукти, които засягат важни негови имуществени и неимуществени блага. Компанията ни изготвя пълен анализ на потребностите ви,  по отношение на застрахователните рискове и необходимостта от предоставяне на покритие.

Какви са нашите цели?

 • Да ви информираме
 • Да ви консултираме
 • Да ви защитаваме

 

Нашата цел е да ви информираме как да разпределите възможния риск за вашия живот, вашето здраве, имущество и бизнес. Искаме вие да бъдете информирани, а ние знаем как да улесним живота ви, като ви консултираме и застраховаме. Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани ще ви  представи редица възможности как лично да управлявате и предвидите бъдещето си. Не позволявайте случайността да реши вместо вас! Вашите финанси и живот са във вашите ръце!

 

Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани предлага кредитно, финансово и инвестиционно консултиране, както лично, така и за бизнеса ви! Ние ще направим подробен анализ и ще ви помогнем да направите най-добрия за вашите финаси избор!

 

Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани изготвя пълен анализ на застрахователните рискове и необходимостта от предоставяне на застрахователно покритие. Не чакайте щети, за да разберете, че услужливо са ви спестени съществени подробности от застрахователния договор. Ние предоставяме на вас да вземете решение, коя точно застраховка, при какви условия и в  коя компания ще сключите. Нашата задача е да ви дадем задълбочен анализ и съвет за вашите застрахователни нужди, а вашата – да направите информиран избор!

 

В случай на настъпване на застрахователно събитие, ние ще защитим вашият интерес и ще бъдем до вас, а вие няма да бъдете изненадени, защото сте направили своя избор сами да управлявате живота си!

 

Застраховката не е само премията или излишните пари които плащате. Тя е управление на риска за вашия живот, здраве, имущество и бизнес, който поемаме ние и застрахователната компания, за вас. Информирания, навременен и предвиден избор ще осигури вашето бъдещо спокойствие и просперитет!

 

Наши партньори са различни финасови институции:

 • ЗАД Алианц България;
 • ЗАД Алианц България Живот;
 • ЗАД Армеец;
 • ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп;
 • ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп;
 • ЗД Бул Инс АД;
 • Дженерали Застраховане АД;
 • Дженерали Животозастраховане АД;
 • ЗАД ДЗИ;
 • ДЗИ Общо застраховане АД;
 • Групама Застраховане АД;
 • Групама Животозастраховане АД;
 • ЗД Евроинс АД;
 • ЗАД ОЗК Застраховане АД;
 • ЗК Лев Инс АД;
 • ЗК Уника АД;
 • ЗК Уника Живот АД;
 • Кофас България КредитТ Мениджмънт Сървисис;
 • Обединена българска банка АД;
 • УниКредит Булбанк АД;
 • Юробанк България АД;
 • Райфайзенбанк България АД;
 • Алианц Лизинг България АД;
 • Алианц БанкБългария АД;