ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

ЗА БИЗНЕСА ВИ

ЗАСТРАХОВКА ЗА БИЗНЕСА ВИ

Препоръчваме групови застраховки „Живот“, застраховка „Злополука“ доброволна или трудова съгласно чл.55, ал.1 и ал.2 от КСО, застраховки за пътуване в чужбина, здравни застраховки на служителите свързани със социалната политика на фирмата ви.

 • Спестовните застраховки “Живот” представляват лична инвестиция, осигуряваща гарантиран капитал при изтичане на застраховката. При рисковите застраховки е обхваната по-скоро ефективната защита и обезпечаване на наследниците на застрахованото лице в случай на неговата смърт. Финансова помощ в случай на загуба на трудоспособност.
 • Помощ при пътуване с осигурен асистанс – може да бъде сключена с български и/или чуждестранни граждани, пребиваващи в Република България на законно основание. Обслужването на тази застраховка се извършва с помощта на асистираща компания, която организира и осигурява 24 часова специализирана помощ на застрахования  при настъпило застрахователно събитие. Тя покрива медицински разходи извършени в чужбина при злополука или акутно заболяване, спешна стоматологична помощ, закъснение и загуба на багаж, разходи за транспортиране на тленни останки,  смърт и трайна загуба на трудоспособност в следствие на злополука, спасителни разноски, правни разноски,  гражданска отговорност към трети лица.
 • Отмяна и прекратяване на туристическо пътуване – Застраховката предоставя защита при настъпване на злополука или акутно заболяване със застрахованите лица, като едновременно с това покрива и финансовите им загуби, в случайна отмяна на предплатени туристически пътувания или прекратяване на вече заплатено и започнало пътуване поради претърпени злополука или акутно заболяване. Има компании, които покриват и разходи за закъснение или отмяна на самолетен полет както  и стачки в транспорта, които не са били известни и очаквани в момента на сключване на застраховката.
 • Медицински разходи при злополука и заболяване за чужденци – Застраховката е съобразена с условията и редът за задължително застраховане на лицата по чл. 83, ал. 4 от Закона за здравето, включително застрахователното покритие, изключените рискове, минималните застрахователни суми и минималните премии, са определени по Наредбата за условията и реда за задължителна медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно в република България или преминават транзитно през страната, приета с ПМС № 80 от 03.05.2005 г.
 • „Здравни застраховки“ – те биха се погрижили за вашето здраве и за здравето на близките или служителите ви. Здравните пакети, които можем да предложим са специално създадени, за да ви осигурят достъпни и надеждни здравни грижи и възможности за ползване на широк спектър от медицински услуги на територията на България. С помощта им ще получите качествени здрави услуги без направления, без ограничения, без загуба на време от най-добрите болници в България. Тези пакети надграждат предлаганите от  НЗОК услуги. В рамките на договорените лимити всяка една извънболнична или болнична здравна услуга може да се ползва на абонаментен принцип или на принципа на възстановяване на разходите, без ограничения, за намирането на най-добрите здравословни решения.

  За да попучите оферта, моля попълнете полетата. Ще се свържем с Вас максимално бързо.

  ИЗБЕРЕТЕ ЗАСТРАХОВКА, ЗА КОЯТО ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОФЕРТА. (задължително)
  ЖИВОТЗА БИЗНЕСА ВИЗА ВАС И СЕМЕЙСТВОТО ВИДРУГИ