ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

ЖИВОТ

ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ

Застраховане на риска от настъпването на различни събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахования, При животозастраховането след настъпване на застрахователно събитие, застрахователят изплаща предварително застрахователната сума. Застрахователните договори могат да бъдат краткосрочни и дългосрочни. Продуктите са надеждно средство за спестяване и защита на доходите срещу непредвидени обстоятелства.

ЗА ВАС И СЕМЕЙСТВОТО ВИ

    За да попучите оферта, моля попълнете полетата. Ще се свържем с Вас максимално бързо.

    ИЗБЕРЕТЕ ЗАСТРАХОВКА, ЗА КОЯТО ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОФЕРТА. (задължително)
    ЖИВОТЗА БИЗНЕСА ВИЗА ВАС И СЕМЕЙСТВОТО ВИДРУГИ