ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

КАСКО НА МПС

КАСКО НА МПС

Какъв е този вид застраховка?

С тази застраховка могат да се застраховат сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства) срещу пълна загуба или частична повреда, причинени от покрит по застраховката риск.

Какво покрива тази застраховка?

 • Пожар и природни бедствия (градушка, буря, проливен дъжд и др.);
 • Пътно-транспортно произшествие (ПТП);
 • Злоумишлени действия на трети лица — надраскване, заливане с химикал и др.;
 • Вреди от животни — нахапване, счупване, деформиране и др. подобни;
 • Кражба или грабеж на цяло МПС;
 • Палеж или взривяване на МПС.
 • Допълнително се покриват и разумно направени целесъобразни разходи за:
 • спасяване и отговорно пазене (до 10 работни дни) на МПС;
 • транспортиране на МПС при повреда вследствие на ПТП;
 • ограничаване на вредите и почистване на купето/кабината.

Какво не покрива тази застраховка?

 • Тероризъм, войни и стачки;
 • Обсебване на МПС;
 • Замръзване на вода или друга течност в системите на автомобила;
 • Неправилна експлоатация, самопотегляне или претоварване на МПС;
 • Корозия, изхабяване, износване, изтриване, умора на материала;
 • Кражба на лични вещи или багаж от застрахования автомобил;
 • Кражба на отделни части от МПС;
 • Експлозия на гума по време на движение;
 • Товар, превозван със застрахованото МПС;
 • Химическо, биологическо или радио- активно замърсяване/заразяване.
 • Покритието е ограничено до размера на застрахователната сума.

 Застрахователната сума на МПС се определя на база на неговата действителна стойност (пазарна цена).

Територия на обхват?

Застраховката има валидност на територията на Република България и останалите държави- членки на Европейския съюз, както и на територията на Сърбия, Македония, Швейцария и Турция.

В повечето компании в Македония рискът от кражба/грабеж на паркиран за нощувка автомобил се покрива само, ако автомобилът нощува на платен паркинг.

Валидност на застраховката?

Покритието започва с началото на срока на застраховката, посочен в полицата, при условие че е заплатена цялата премия или първата вноска по нея при договорено разсрочено плащане.

Покритието свършва с прекратяването на застраховката.

Покритието за „кражба и грабеж на цяло МПС“ може да е в зависимост от наличието на постоянна регистрация на МПС и/или от начина на обезопасяване на МПС.

Кога и как заплащам застраховката?

Според уговореното в полицата се заплаща цялата премия или първата вноска по нея, което трябва да извършите в деня на нейното издаване или преди влизане в сила на полицата.

При договорено разсрочено плащане на премията заплащате всяка вноска до датата на падежа, посочена в полицата. При неплащане на разсрочена вноска в уговорения срок полицата се прекратява след изтичането на 15 дни от датата на падеж на вноската.

Дължимата сума се заплаща в брой или по банков път директно на застрахователя или застрахователен посредник.

  За да попучите оферта, моля попълнете полетата. Ще се свържем с Вас максимално бързо.

  ИЗБЕРЕТЕ ЗАСТРАХОВКА, ЗА КОЯТО ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОФЕРТА. (задължително)
  АВТОМОБИЛЕН АСИСТАНС ЗА СТРАНАТА И ЧУЖБИНАГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТАКАСКО НА МПСДРУГО